Elan Wonen gaat de woningen aan de Talmastraat en Kadijk in Heemstede slopen en vervangen door nieuwbouw. Dat is de uitkomst van een intensief proces dat Elan Wonen samen met bewoners is aangegaan.

Samen met bewoners

Bewoners zijn tijdens een bijeenkomst in mei 2024 geïnformeerd over het proces voor de aanpak van deze woningen. Zo’n 8 maanden eerder kregen de huidige bewoners te horen dat hun woningen verduurzaamd moeten worden. Grote vraag toen was gaan we voor renovatie of sloop en nieuwbouw? In nauwe samenwerking met bewoners hebben we toegewerkt naar een voorkeursscenario. Op advies van de bewoners hebben we besloten nieuwe woningen van dezelfde grootte op dezelfde plek te bouwen. In de komende periode gaat Elan Wonen samen met bewoners aan de slag met de uitwerking van het definitieve plan.

Stappenplan scenariokeuze

 1. 1

  2 bijeenkomsten met de projectgroep in 2023

 2. 2

  Extra bijeenkomsten projectgroep in 2024

 3. 3

  Inloopbijeenkomst voor alle bewoners

 4. 4

  Bijeenkomst met projectgroep voorbereiden - advies aan bestuurder

 5. 5

  Voorkeursscenario voorleggen aan bestuurder

 6. 6

  Bewoners informeren over scenario besluit

Uitgevoerde onderzoeken

 • 2019 Opname energielabels

 • 2021 Woonbelevingsonderzoek

 • 2021 - 2022 Bouwkundige onderzoeken

Participatie en communicatie

 • Aankondiging project aan bewoners- April 2023

 • Bewonersbijeenkomst- September 2023

 • Introductiebijeenkomst selectie projectgroep - Oktober 2023

 • Bijeenkomst 1 met projectgroep - Oktober 2023

 • Bijeenkomst 2 met projectgroep - December 2023

 • Bijeenkomst 3 met projectgroep - Januari 2024

 • Bijeenkomst 4 met projectgroep - Januari 2024

 • Bijeenkomst 5 met projectgroep - Febuari 2024

 • Inloopbijeenkomst voor bewoners - Maart 2024

 • Bewonersbijeenkomst- Mei 2024

Nieuwsbrieven

Gedurende het gehele project houden wij bewoners via nieuwsbrieven op de hoogte van de ontwikkelingen. 


Bewonersbijeenkomst maart 2024

Bewonersbijeenkomst mei 2024