De inhoud van deze website is met zorg samengesteld. Toch kunnen er onjuistheden of onvolledigheden in de tekst of het beeldmateriaal voorkomen. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website wordt regelmatig aangepast. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Persoonlijke gegevens die u via onze website invoert, worden strikt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt om u nog beter van dienst te kunnen zijn.

De inhoud van onze e-mailberichten is alleen bestemd voor de geadresseerden en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als een bericht onbedoeld is ontvangen, verzoeken wij dit te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan een bericht dat niet voor de ontvanger is bestemd te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan onze e-mailberichten inclusief de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Elan Wonen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie op onze website of in onze e-mailberichten.