Elan Wonen kocht Kennemerduin in mei 2017 van Ymere. Op het terrein staat een verouderd woonzorgcentrum dat gehuurd wordt door Zorgbalans. Ook zijn er 14 voormalige aanleunwoningen op het terrein. Elan Wonen wil hier een nieuw woonzorgcentrum realiseren en hiernaast woningen bouwen voor lage en middeninkomens.

Doelstellingen Nieuw Kennemerduin

Elan Wonen heeft nog geen nieuwbouwplannen, maar wel een aantal doelstellingen voor een nieuw Kennemerduin.

 1. Behoud verpleeghuisfunctie in up-to-date huisvesting.

  Elan Wonen behoudt de verpleeghuisfunctie op het Kennemerduin terrein. Uitgangspunt hierbij is dat de totale capaciteit van 86 verpleeghuisplekken in Heemstede behouden blijft. In het project de Slottuin zijn 33 intramurale woon-/zorgwoningen gebouwd. Dat betekent dat er minimaal 53 plekken gerealiseerd dienen te worden in het nieuwe Kennemerduin. Voor de nieuwbouw van verpleeghuiszorg op Kennemerduin geldt het uitgangspunt dat de nieuwbouw gereed dient te zijn voordat het huidige gebouw gesloopt wordt. Dit zorgt ervoor dat bewoners niet naar een andere locatie buiten Kennemerduin hoeven te verhuizen, maar in één keer van hun oude woning op Kennemerduin kunnen doorverhuizen naar een nieuwe woning.

 2. Aanpakken woningtekorten in Heemstede.

  Voor kleine huishoudens, starters, senioren, lage en modale inkomens zijn weinig passende woningen beschikbaar. Ook is betaalbare huisvesting nodig voor zorgberoepen en hulpverleners (medewerkers van brandweer en politie).

 3. Kennemerduin grotere betekenis voor dorp Heemstede.

  Kennemerduin wordt een plek waar jong en oud samen kunnen komen en samen kunnen eten. Bewoners kunnen elkaar ontmoeten op een ontspannen manier. Het bos wordt voor iedereen toegankelijker.

 4. Energieneutrale bebouwing

  Elan Wonen wil het huidige gebouw slopen en op Kennemerduin energieneutrale bebouwing realiseren, die beter past bij deze tijd.

Participatie

Elan Wonen is gestart met het maken van plannen voor het Kennemerduin terrein. In plaats van een kant en klaar plan aan de gemeenteraad te presenteren willen zowel Elan Wonen als Zorgbalans in gesprek met Heemstedenaren om te horen wat zij belangrijk vinden bij de vernieuwing van Kennemerduin.

Fase 1

Hiervoor organiseerde Elan Wonen op 4 juni 2019 een bijeenkomst voor omwonenden en belangstellenden. Tijdens de bijeenkomst konden geinteresseerden zich opgeven voor de Meedenkgroep Kennemerduin. In de eerste fase is deze meedenkgroep van omwonenden, huidige bewoners en gebruikers van Kennemerduin, woningzoekenden en andere geïnteresseerden een aantal keer bij elkaar gekomen om te praten over de toekomstige inrichting van het Kennemerduin terrein. De eerste fase van de meedenkbijeenkomsten is inmiddels afgerond. In februari 2020 is de uitkomst van de meedenkgroep besproken met de wethouders van Heemstede. Als gevolg van de coronacrisis hebben Elan Wonen en Zorgbalans tijdens de coronaperiode weinig voortgang kunnen boeken in het komen tot een nieuw Kennemerduin.

Fase 2

In 2022 heeft architectenbureau Dam & Partners een eerste schetsontwerp gemaakt voor Nieuw Kennemerduin. Op dit moment is Elan Wonen in gesprek met Gemeente Heemstede en Zorgbalans. We verwachten medio 2023 het participatieproject met de Meedenkgroep en de omgeving weer te hervatten.

Samenwerkende partners

 • Zorgbalans

 • Dam & Partners Architecten