Woningcorporaties, gemeente Haarlem en huurdersorganisaties tekenen prestatieafspraken

Publicatiedatum: 07-12-2017

Woningcorporaties Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere, gemeente Haarlem en de drie huurdersorganisaties hebben donderdag 7 december de prestatieafspraken ondertekend. Deze afspraken gaan onder meer over het verkorten van de wachttijd, het realiseren van extra woningen voor kwetsbare bewoners en over meer gemengde en duurzame wijken.

Wachttijd moet korter

Een reguliere woningzoekende wacht gemiddeld ruim negen jaar op een sociale huurwoning in Haarlem. Veel te lang, vinden de betrokken partijen. In de prestatieafspraken is vastgelegd dat de wachttijd moet worden verkort. Dat kan door het bouwen van nieuwe woningen en door het beter benutten van de bestaande woningen. Corporaties zetten zich in (oudere) huurders te laten doorstromen naar een woning, kijken naar de inzet van tijdelijke contracten en willen woningdelen stimuleren. Gemeenten zetten zich in voor meer bouwlocaties.

Meer balans en duurzame wijken

De partijen willen de stad meer in balans brengen. Ze willen in het westen de bestaande sociale huurwoningen behouden en nieuwe toevoegen. Dat geldt ook voor het oosten, maar daar willen ze meer middeldure en dure woningen toevoegen. Ook willen de partijen de woningvoorraad duurzamer maken. Meer zonnepanelen plaatsen en de plaatsing ervan versnellen, zijn daarvan voorbeelden. Ze zetten zich daarnaast in om duurzaam gedrag bij bewoners te stimuleren. Daartoe stelt de gemeente geld beschikbaar voor de opleiding van energiecoaches. De corporaties doen in 2018 twee pilots voor het werven en inzetten van vrijwillige energiecoaches in de wijk.

Extra woningen voor kwetsbare bewoners

Mensen met een zorgbehoefte krijgen de zorg steeds vaker thuis in plaats van in een instelling.  Dit, samen met een groeiend aantal ouderen in Haarlem, zorgt voor een toename van kwetsbare bewoners in de wijk. De gemeente en corporaties zetten zich in om kwetsbare bewoners en omwonenden fijn te laten wonen. Door adequaat te handelen bij hulpvragen of signalen van omwonenden, bijvoorbeeld over verward gedrag. Daarnaast werken de corporaties met de gemeente samen aan creatieve oplossingen om extra woningen te realiseren.

Samen verder

Haarlem is een gewilde stad om in te wonen. De vraag naar woningen is groot en beschikbaarheid van (sociale) woningen staat onder druk. Dat vraagt om een sterke coalitie op het terrein van wonen. Namens de drie corporaties legt Gerrie Blok, regiomanager Ymere, uit: “We staan voor een stevige opgave. We willen met elkaar de wachttijd voor een sociale huurwoning terugbrengen. De komende jaren ligt het accent daarom op nieuwbouw en het beter benutten van de woningvoorraad. Het verduurzamen van de woningen is voor alle partijen ook een belangrijk thema. Belangrijk is dat we in de geformuleerde ambities altijd de samenwerking opzoeken. We gaan samen verder!”

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden