Geen objecten gevonden

De wensen van actieve bewoners

Publicatiedatum: 05-11-2019

Actieve bewoners die iets extra’s doen voor hun straat, wijk of buurt waarderen wij zeer. Vandaar dat Elan Wonen en de bewonersraad ook afgelopen jaar weer ruim honderd betrokken bewoners heeft uitgenodigd voor een feestelijke avond. De avond staat in het teken van elkaar ontmoeten. Naast een gezellige avond is het ook een mooi moment om bewoners in een informele sfeer te spreken. Over hun wensen als het gaat om woongenot en tips die zij hebben. Hieronder volgt een korte samenvatting:

Communicatie

'Aandacht voor bewoners zonder computer.'

Het meeste klantcontact vindt bij Elan Wonen met huurders persoonlijk of via de telefoon plaats. Mensen die het lastig vinden om informatie vanaf een computer te lezen, helpen wij. Dit doen we zelf of we schakelen één van onze samenwerkingsparters in zoals DOCK of social wijkteam. 

'Betere communicatie, door terugkoppeling.'

Hiervoor is veel aandacht. Van alle woningzoekenden en huurders die onlangs contact hebben opgenomen met Elan Wonen wordt een deel gevraagd om mee te doen met het KWH-tevredenheidsonderzoek. Wij nemen de adviezen die wij vanuit deze enquêtes ontvangen erg serieus.  

Leefbaarheid/schoonmaak

'Het schoonhouden van de leefomgeving en de algemene ruimte.'

Naast de controles door onze wijkbeheerders hebben bewoners ook een taak om elkaar aan te spreken en/of meldingen te doen bij wijkbeheer, dan wel bij de gemeente als het om openbaar gebied gaat.

Bewonersgedrag

'Goede buur begint met elkaar groeten. Onbekend maakt onbemind en spreekt moeilijker aan.'

Deel dit met elkaar, is een van de tips. Er is een gezegde: 'De maatschappij, dat zijn wij'. Met zijn allen maken wij er iets van. Alles begint bij het groeten van elkaar.

Leefbaarheidsbudget

'De middenberm Zuiderzeelaan opleuken met narcissen en zonnebloemen.'
'Bloembollen op het middenstuk Zuiderzeelaan in hele wijk.'

Zowel de gemeente als Elan Wonen hebben een leefbaarheids- of wijkbudget. Voor bovenstaande initiatieven kan altijd een aanvraag worden ingediend. Neem dus het initiatief, want er zijn verschillende mogelijkheden voor. Heeft u leuke ideeën voor het wijkbudget van Elan Wonen? Of voor het Leefbaarheid en Initiatiefbudget van de gemeente?   

Samenwerking

'Is er samenwerking/overleg met andere woningcorporaties?'

Op diverse fronten wordt er samengewerkt met zowel de gemeente als de andere woningcorporaties. Zo is er bijvoorbeeld een beleidscommissie; contingentenoverleg; directeurenoverleg, Geco overleg (gemeente/corporatie overleg), etc.

Tevreden

'Ik ben heel erg happy van mijn wijk.'
'Ik wil nog graag lang in deze mooie flat blijven wonen met fijne bewoners al bijna 40 jaar.'

En uiteindelijk doen wij het allemaal hiervoor, dat iedereen tevreden woont! Wanneer we weer een participatiefeest organiseren en/of dat in dezelfde vorm zal zijn dat weten we op dit moment nog niet, maar alle actieve bewoners krijgen zeker een uitnodiging.  

Tot ziens! 

De wijkregisseurs en wijkbeheerders

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden